Over Lema’ancha

Wij willen het licht van de Mashiach laten schijnen door onze daden.”

Wiljo Beerens – Voorzitter en oprichter

Ons team

Maak kennis met ons team

Wiljo en Annie Beerens

Wiljo en Annie Beerens

Oprichters

Wiljo en Annie reizen op en neer tussen Israël en Nederland. In Israël bouwen ze verder aan het project, breiden ze de contacten verder uit en ondersteunen daar het team waar nodig.

Vanuit Nederland maken ze promotie voor het project door middel van spreekbeurten in binnen en buitenland.

Fulp en Fabiola van der Velden

Fulp en Fabiola van der Velden

Begeleiders

Verblijven vrijwel permanent in Israël om daar alles in goede banen te leiden, vooral het ontvangen en begeleiden van vrijwilligers behoort tot hun verantwoordelijkheid maar ook allerlei andere taken nemen zei voor hun rekening.

Willem Dane

Willem Dane

PR, Coördinator, Penningmeester

Willem coördineert de mensen die zich hebben aangemeld en voorziet hen van de juiste informatie.

Ook houdt hij zich bezig met P.R. Hij geeft advies aan de mensen die filmpjes maken.

Hij gaat zich ook bezig houden om het blog op deze website up to date te houden.

Jennie Geluk

Jennie Geluk

Algemeen medewerker

Jennie is een van onze medewerkers die je aan de telefoon krijgt na aanmelding. Ze stuurt ook andere mensen aan die toegevoegd worden aan het telefoonteam.

Andrea Hoogendoorn - Pellikaan

Andrea Hoogendoorn - Pellikaan

Interne ondersteuning

Andrea ondersteunt de stafleden, voornamelijk als het over vrijwilligers gegevens gaat. Tevens is Andrea een schakel tussen verschillende stafleden in Nederland, Israël en Duitsland.

Een woord van de oprichter

In november 2023 vrij kort na 7 oktober, de dag van de vreselijke aanslag in de diverse kibutzim rondom Gaza gingen we met drie mannen vanuit Nederland naar Israel. We hadden gehoord dat oogsten dreigden te mislukken en dat de boeren rondom Gaza één voor één failliet dreigden te gaan. Een behoorlijk aantal van de Thaise medewerkers is vermoord of gegijzeld en de rest is gevlucht naar Thailand. De arabieren mogen het land niet meer in en veel van de Israeli’s zijn gemobiliseerd om het land te verdedigen. En dus…… waren er geen akkerbouwers meer.

De dag voor we vertrokken kreeg ik een Bijbeltekst mee uit Jesaja 61: ‘Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.’ En opeens stonden we daar in een duizenden jaren oude profetie. Wij als vreemdelingen aan het werk op de akkers van Israel.

Daar op die akker bij een tomatenteler in Nahala, een dorpje vlak bij Gaza, begonnen er spontaan gedachten bij mij op te komen. Terwijl er de hele dag door helikopters en bommenwerpers over vlogen en we in de verte de bommen hoorden vallen, kreeg ik de gedachte: ‘Hoe kunnen we meer gelovigen uit de natiën naar Israël halen om te komen helpen in de oogst?’

Ik zag aan de ene kant de enorme nood die er was -en nog steeds is -in Israel. Aan de andere kant dacht ik aan de vele mensen in Nederland, België en Duitsland die van Israel houden. Als we groot een deel van die mensen kunnen mobiliseren om NU naar Israel te komen, NU terwijl de gehele wereld zich tegen Israël lijkt keren, wat zou dat een geweldige bemoediging voor de boeren zijn. Ik zag ook dat áls dit zou gebeuren, dit wel eens heel groot kon worden, veel te groot voor een eenvoudige man als ik. Als zich veel vrijwilligers zouden aanmelden, dan is er een goede organisatie nodig om dit allemaal in goede banen te leiden. Dus ik vroeg God, de God van Israel, onze hemelse Vader: ‘Als deze gedachten van U zijn, als het nu de tijd is dat vreemdelingen de akkerbouwers zullen zijn, zult U de deuren moeten openen en zult U bekwame mensen op mijn pad moeten brengen, want ik heb geen idee hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.’

En precies Dat is wat er gebeurde en het is nog steeds aan het gebeuren. Het ene contact na het andere in Israel diende zich aan. Nog diezelfde week vormde zich als vanzelf een team van gemotiveerde mensen in Nederland; een team van mensen die voor en achter de schermen werkzaam zijn, een team van bekwame mensen zonder wie Lema’ancha niet eens zou kunnen bestaan. Een stichting werd opgericht; een website werd gebouwd; een ingenieus registratiesysteem werd ontwikkeld en mensen begonnen zich aan te melden om te komen helpen in Israel.

Wij als team mogen planten en begieten, maar het is bovenal God Die omziet naar Zijn volk en land; het is de Vader van Israel die de deuren opent. Het is de Vader Die de gelovigen uit de natiën gebruikt om Zijn volk te zegenen. Dat is ook wat de diepere betekenis van de naam van onze stichting is. Strikt genomen betekent Lema’ancha ’ter wille van jou’, maar niets van wat wij hebben of wat wij doen is van ons, alles wat we geven of doen of wat we zijn, komt ten diepste voort uit Gods Vaderhart. De diepere betekenis van Lema’ancha is dan ook: ‘Gods zegen door jou voor de ander.’

Ik geloof dat de komst van de Mashiach aanstaande is. Ik geloof dat wij als gelovigen uit de natiën er zelfs aan kunnen bijdragen om Zijn komst te bespoedigen. Daarom wil ik jou als gelovige uit de volken, jou als gelovige in de God van Abraham, Isaac en Jacob, gelovige in de God van Israel, jou wil ik aanmoedigen om samen met ons in deze eeuwenoude profetie van o.a. Jesaja te stappen.

Wat er in vier maanden ontstaan is in de Negev kan niet alleen maar mensenwerk zijn. Tot nu toe hebben we al een kleine 500 vrijwilligers uit verschillende denominaties mogen verwelkomen op Nitzana. Hier in het zuiden van de Negev werken we samen met de boeren. We brengen hoop bij de boeren. We laten ons licht schijnen bij hen. We hebben vele getuigenissen van boeren die ontzettend dankbaar zijn. Een boer zei met tranen in zijn ogen: ‘Terwijl de gehele wereld tegen ons is, komen jullie vrijwillig naar Israel om ons te helpen. Zou er dan toch een God van Israel zijn die naar ons omziet?’ Een Israëlische vrouw zei: ‘Sinds 7 oktober hangen onze mondhoeken omlaag maar als we zien wat jullie hier doen komt er weer een glimlach op onze mond.’

Naast het werk bij de boeren is er ook tijd voor ontspanning. We maken korte uitstapjes. We bidden samen. We maken gebedswandelingen. We maken samen muziek. We denken met elkaar na over wat eenheid is. We denken met elkaar na over wat we gemeenschappelijk hebben.

Op Nitzana ervaren we eenheid. En niet alleen eenheid onder de gelovigen uit volken, maar juist de eenheid waar Yeshua voor bad in Johannes 17:20-21: ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, (Zijn Joodse discipelen) maar ook voor hen de gelovigen uit de volken die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.’

Het is mijn passie om de historische kloof tussen het Joodse volk en de gelovigen uit de volkeren te verkleinen, om zo samen één te worden in de Mashiach van Israël. Ik hoop dat de getuigenissen op deze website, van de mensen die jullie zijn voorgegaan, jullie verlangen om naar Israël te komen doet aanwakkeren. Ik hoop velen van jullie hier te mogen begroeten.

Lehitra’ot (tot ziens)

Wiljo Beerens – Voorzitter en oprichter